Share →

W skrócie

Jest to typowy poradnik dla osób chcących rozpocząć wędrowanie na nartach. W książce trudno jest znaleźć niepotrzebne informacje, chociaż, niektórym rozdziałom przydałoby się uaktualnienie – np. pisząc o wiazaniach słowa nie ma o Profilach SNS Salomona, czy standardzie NNN. Nie ma się co dziwić, w końcu książka wydana została 10 lat temu.

Metryczka

tytuł NARCIARSTWO WĘDRÓWKOWE NA NARTACH śLADOWYCH PORADNIK
autor KONRAD OSTAŃKOWICZ
wydawca SUDETY OFICYNA WYDAWNICZA ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTTK WROCŁAW 1996
uwagi format 20,1cm X 14,4cm
112 stron, czarno-białe szkice

{jgxtimg src:=[images/stories/artykuly/narty_literatura/nar_wedr/okladka.jpg] width:=[250]} {jgxtimg src:=[images/stories/artykuly/narty_literatura/nar_wedr/okladka2.jpg] width:=[250]}

Opis

Po króciutkim wstępie omawiającym zawartość książki, oraz wstępnym rodziale NARCIARSTWO WĘDRÓWKOWE – GENEZA, NAZWA, SPECYFIKA od razu zabieramy się do rzeczy; przechodzimy do rozdziałów:

SPRZĘT, EKWIPUNEK, UBIÓR…

gdzie omówione zostały:

 • rodzaje nart,wiązań, umieszczono są klasyczne tabeleczki do doboru długości desek i kijów w zależności od wzrostu,
 • zasady smarowania
 • właściwy ubiór narciarski (tutaj niepodzielnie rządzą koszule flanelowe oraz dresy ortalionowe)
 • inne akcesoria (z ciekawszych rzeczy Autor poleca grzałki z katalizatorem oraz maty do siedzenia, z czym pierwszy raz się spotkałem przy lekturze tego typu publikacji)
  • WALORY NARCIARSKIEJ WĘDRÓWKI

   pod tym nudno brzmiącym tytułem kryją się następujące zagadnienia:

   • omówienie walorów zdrowotnych narciarstwa wędrówkowego – wychodzi na to, że zdrowo !
   • opis warunków pogodowych, w tym rodzajów śniegu, siły wiatru (tutaj uwaga! Autor opracował własną skalę siły wiatru), skutków mrozu, mgły,deszczu i słońca. Hitem tego rozdziału jest fragment PO LODZIE, gdzie opisana zostaje specyfika tego typu podłoża.
    • TECHNIKA NARCIARSKIEJ WĘDRÓWKI

     Na ten rozdział skaładają się klasyczne, szkolne opisy podstawowych kroków narciarskich (z oodbicia, bezkrok, jednokrok), jak i mniej znanych jak krok półślizogowy. Dalej jest bardziej praktycznie. Są fagmenty o upadkach kontrolowanych, podchodzeniu oraz cały podrozdział POKONYWANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH. Całości dopełniaja akapity o wędrowaniu nocą, przez las oraz o postojach na trasie.

     TAKTYKA NARCIARSKIEJ WĘDRÓWKI

     – jak dla mnie, jest to najcenniejszy rodział w książce. Tego typu wiadomości nie spotkałem w żadnym z wcześniej czytanych poradników. Zaczynamy od wykonania planów wędrówki, w skład którego wchodzi między innymi profil wysokościowy, wyzaczenie ewentualnych wariantów trasy, dróg odwrotu. Następnie czytamy o zasadach postępowania (znajomość sygnałów wzywania pomocy, zgłaszanie trasy wędrówki, wychodzenie o świcie, spożywanie wysokokalorycznego pożywienia itp), każda zasada jest szczegółowo wyjaśniona, z czego wynika, do czego może prowadzić jej nieprzestrzeganie. Kojejnym zagadnieniem jest utworzenie zespołu i rozplanowanie w nim funkcji; tutaj szczegółowo omówiono zadania przewodnika, prowadzącego, zamykającego. Największym hitem tej pozycji jest następny rodział STYLE NARCIARSKIEJ WĘDRÓWKI – TOROWANIE gdzie Autor szczegółowo omawia kilka sposobów torowania pokazując który w jakich przypadkach najlepiej stosować.

     KIEDY KOŃCZY SIĘ SEZON

     to rozdział, który kończy książkę, gdzie jesteśmy przekonywani, że przez te kilka miesięcy bez śniegu, po tym, jak właściwie zakonserwujemy sprzęt też można poszerzać nasze narciarskie horyzonty np. przez lekturę różnego publikacji traktujących o technice i sprzęcie narciarskim, przewodników, książek o “fizjologi wysiłku fizycznego” czy ksiażek podróżniczych….

     Podsumowując

     Bardzo rzetelny materiał, choć rodziału o ubiorze, z wiadomych względów, nie należy brać dosłownie.
     Uwagę zwraca fakt, że w książce jest bardzo mało niepotrzebnych rzeczy. Autor pisze o turystyce na nartach śladowych po nieprzygotowanych trasach, więc nie zamieszcza rozdziałów o zagrożeniu lawinowym, czy zasadach zachowania się na przygotowanych torach biegowych. Niektóre zagadnienia takie jak poruszanie się po lodzie, czy sposoby torowania to istne perełki, nie do znalezienia w innych publikacjach

Dodaj komentarz

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...